جلسه چهارم درس تجزیه تحلیل سیستم ها استاد روح اله نوری

پنج‌شنبه 1 مهر‌ماه سال 1389 ساعت 12:30 ب.ظ

جلسه چهارم درس تجزیه تحلیل سیستم ها استاد روح اله نوری

فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها

امروز راجع به دومطلب صحبت می کنیم

1-Context-level data flow diagram:   نمودار محتوایی

2-Entity-relationship diagram :   نمودار موجودیت رابطه

این دو روشی هستند که به ما کمک می کنند یک شناخت کلی از جریان اطلاعات درسازمان به دست بیاوریم در واقع مرحله اول بحث تجزیه تحلیل و طراحی سیستم ،شناخت مسائل و فرصتها  بو.دما نیازمند این هستیم که یک شناخت و تدبیر کلی از سازمان بدست بیاوریم. موضوع تجزیه تحلیل سیستم بحث مطالعه جریان اطلاعات بود.بنابراین برای شناخت کلی هدف ما شناخت جریان اطلاعات در سازمان است. البته مباحث دیگری هم در شناخت سازمان وجود دارد مانند(Organizational environment )محیط سازمانی ،(Nature of systems) سازمان به عنوان سیستم  ، (Levels of management )  سطوح مدیریت، (Organizational culture) فرهنگ سازمانی و…. در اینجا وارد جرئیات این مباحث نمی شویم.  همان طور که در ابتدا گفته شد دو بحث و روش به عنوان ابزارهایی که استفاده می شوند برای شناخت جریان اطلاعات در سازمان به صورت کلی در اینجا بحث می شود.

1- نمودار محتوایی Context-level data flow diagram 

به آن نمودار جریان داده محتوایی یا  diagram  Context ویا DFDمحتوایی  هم به آن می گویند.

نمودار محتوایی ابزار مهمی است برای نمایش  و نشان دادن داده های مورد استفاده و اطلاعات تولید شده به وسیله  یک سیستم.از نمودار محتوایی استفاده میکنیم تا جریان داده ها و اطلاعات را در سازمان نشان بدهیم …..

دانلود فایل صوتی نقش تحلیلگر سیستم در سازمان جلسه چهارم حجم 5.378KB

دانلود فایل pdfدرس تجزیه وتحلیل سیستم جلسه چهارم حجم200KB

دانشجو یان عزیز برای آموزش نحوه دانلود ، بیشتر بخوانید را کلیک  کنید و به انتهای مطالب مراجعه نمائید

کار نمودار محتوایی تامین و ارائه وفراهم نمودن یک تصویر کلی از مجموعه یا محیطی است که سیستم در آنجا وجود دارد و موجودیت های آن اطلاعات و داده هارا ارسال و دریافت می کند . در حقیقت از نمودار محتوایی استفاده می شود ،تا کل موجودیت هایی که در یک سیستم وجود دارد و داده ها واطلاعات  را با هم مبادله می کنند را نشان بدهیم .

اجزا و علائم نمودار محتوایی

این نمودارها اجزاء و علائمی دارند وقتی می خواهیم نمودار محتوایی ترسیم نمائیم و جریان داد ها و اطلاعات را نشان بدهیم باید از یکسری اجزاء و قواعد و علائم استفاده نمائیم . این علائم و اجزاء به صورت استاندارد تعریف شده است . نمودار محتوایی سه جزءاصلی دارد:

اجزاء نمودار محتوایی:

                                        1 – Entity موجودیت

                                       2- Process فرآیند یا پردازش

                                       3-  Data flow جریان داده ها

1 – Entity موجودیت

Entity مترادف Object است. یک موجودیت است .مانند مشتری، در یک سازمان مشتری یک موجودیت است .

تعریف Entity : یک شخص ، گروه ،واحد یا یک سیستم است که اطلاعات را دریافت و ارسال می کند.

پس بنابراین یک دانشجو،یک استاد،یک مشتری، یک گروهی از کلاس ، یک واحد مانند واحد حسابداری، یک سیستم ثبت نام، می توانند Entity باشند که اطلاعات را ارسال و دریافت می کنند.

علامت نشان دادن Entity  در نمودار محتوایی از مربع و مستطیل استفاده می گردد. مانند شکل1.شکل 1

 

 

 

2- Process فرآیند یا پردازش

پردازش فرآیند معرف کل سیستم است. که با شماره صفر نشان داده می شود و علامت آن هم مربع بیضی شکل است در حقیقت فرآیند پردازش نشان دهنده کل سیستم است .مانند سیستم مشتریان costomer system   (شکل 2)که در داخل آن ممکن است فعالیتها و فرآیند ها و پردازشهایی انجام شود که وارد جزئیات آن نمی شویم . سیستم مشتریان ، سیستم ثبت نام،سیستم حقوق و دستمزد،سیستم آموزش ، می توانند یک Process باشندشکل 2

 

3-  Data flow جریان داده ها

با یک فلش نشان داده می شود.ونشان دهنده جریان ا رسال و دریافت  اطلاعات به سیستم  است . Data flow مرتبط دهنده بین Processها و Entityها است. و نشان می دهد که جریان اطلاعات بین آنها چطور مبادله می شود .مانندTravel Request درخواست سفر ویا  Passenger Reservaation  رزرو مسافر،درخواست افتتاح حساب،و….شکل 3

پس برای رسم نمودار محتوایی باید سه جزءداشته باشیم و از سه علامت

استفاده کنیم

مثال ساده از  نمودار محتوایی:شکل 4

سیستم رزرو هواپیما(شکل 4)، Entity های که دراین مثال  وجود دارد:

1-مسافر Passenger

2-Airline

3- Travel Agentآژانس مسافرتی

جریان اطلاعات یا  Data flow در این مثال با فلش نشان داده می شود و نوشته می شود که چه اطلاعاتی جریان دارد

در حقیقت تحلیل نمودار محتوایی  در این مثال  این است که ما یک تصویر کلی از جریان اطلاعات رزرو هواپیما ارئه می کنیم .

2-Entity-relationship diagram :   نمودار موجودیت رابطه

دیاگرام ها یا نمودارهای رابطه موجودیت  به تحلیل گر کمک می کند تا سیستم سازمان و داده هایی که در سیستم ذخیره می شود را بشناسد.

 بنابراین این نمودار هم می خواهد به شناخت سازمان و داده هایی که درآن جریان دارد و ذخیره می شود کمک کند  این نمودار یکسری اجزاء  وعلامت دارد.

اجزاءنمودار موجودیت رابطه :                                 1- Entities  موجودیت ها

                                                                             2-Relationships  روابط

Entities  موجودیت ها، به سه دسته تقسیم می شوندو برای نشان دادن آنها هم از علائم مختلف استفاده می کنیم :

Entities  موجودیت ها :                 1- Fundamental entity  موجودیت اصلی  

                                                          2- Associative entity موجودیت ارتباطی 

                                                          3- Attributive entity  موجودیت توصیفی

1- Fundamental entity  موجودیت اصلی  

در حقیقت همان entity است که در نمودار محتوایی است ، شخص ،مکان ، یا یک چیزی را توصیف می کند . مانند کلاس ، دانشجو ،استاد،حساب در واقع مترادف Object است.علامت آن مربع مستطیل است .مانند شکل 5که.Patronکه مترادف ارباب رجوع است در اینجا یکشکل 5

 موجودیت است .

2- Associative entity موجودیت ارتباطی 

 موجودیت ارتباطی، پیوند دهنده دو موجودیت است.و در بین دو موجودیت اصلی قرار می گیرد. دو مو جودیت ارتباطی کنار یکدیگر نمی توانند قراربگیرند.چون مفهوم نداردکه با علامت لوزی در مربع  مستطیل نشان داده می شود(شکل 6) موجودیت اصلی را به هم متصل می کند.نامهای دیگر

موجودیت ارتباطی Gerund ارتباط دهنده ، Junctionمتصل کننده ، Intersectionشکل 6

رابط و Concatenated entityپیون دهنده ..

3- Attributive entity  موجودیت توصیفی

که به آن  موجودیت اسنادی هم می گویند. Attributives صفاتی هستند که یک Entity  Object دارد. مانند مشتری در یک بانک در افتتاح حساب جار ی به عنوان یک Object یک Attributives هایی مثل نام مشتری ،نام خانوادگی، عملکرد حسابش ،دارد.و با علامت مربع مستطیلی نشان داده می شود که داخلش یک بیضی است. (شکل 7) مثال داشجوشکل 7

Attributiveهای مختلفی دارد: نام و نام خانوادگی ،آدرس ،تلفن،پست الکترونیکی ،تعداد واحد اخذ کرده، معد ل،و..

2-Relationships  روابط

روابط متصل کننده موجودیت ها به هم هستند.نحوه ارتباط موجودیت ها را نشان میدهد سه حالت اصلی دارند:

1-One to one یک به یک

2-One to many یک به چند

3-Many to many چند به چند

برای نشان دادن آن هم علائم و استانداردهای مختلفی وجود دارد مانند شکل 8شکل 8

یک مثال ساده از نمودار موجودیت رابطه

در هر سازمانی یک رابطه ای مانند شکل 9 وجود دارد کارمند عضوی از یک واحد در مثال یک Entity اصلی داریم به نام کارمندو یک Entity اصلی به نامشکل 9

یک واحد برای نشان دادن رابطه از خط استفاده شده است که این

رابطه چند به یک است. یعنی چند تا کارمند می توانند عضوی از

یک واحد باشند یا چند کارمند اعضای یک واحد هستند و

بالعکس یک واحدشامل چند تا کارمند است.

 

مراحل ایجاد ارتباط موجودیت نمودارها:

1- فهرست موجودیتهای سازمان

2- انتخاب موجودیتهای کلیدی  از بین موجودیتهای سازمان

3- در نظر گرفتن Entity اصلی

4- تایید نتایج بالا  از طریق جمع آوری داده ها و اطلاعات 

 

 

 

راهنمای دانلود:

1-بر روی دانلود فایل صوتی نقش تحلیلگر سیستم در سازمان جلسه چهارم حجم 5.378KB کلیک کنید تا صفحه جدیدی باز شود.

2- در صفحه جدید بر روی گزینه  کلیک کنید

3-پس از چند ثانیه  وارد صفحه دیگری می شوید .  صبر کنید تا شمارش معکوس در زیر نوشته صفحه ای که باز شده  تمام شود.

4- حال بر روی  Click here to download this file    کلیک کنید و فایل را در کامپیوتر خود ذخیره کنید و صبر کنید تا دانلود 100 درصد انجام شود .سپس به قسمتی که فایل را ذخیره کرده اید بروید و از آن استفاده کنید.

راهنمای استفاده:

پس از دانلود به پوشه ای که فایل را ذخیره کرده اید بروید و آن را با یکی از برنامه های پخش فیلم مانند  media player  و یا winamp  اجرا کنید.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo