متدولوژی SSADM در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

پنج‌شنبه 1 مهر‌ماه سال 1389 ساعت 12:13 ب.ظ

تشریح متدولوژی SSADM در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها :

اصول مرجع نقطه شروع SSADM وبیانگر اهداف شرکت ومنابع قابل حصول در راستای آن است در برخی موارد،گزارش مرحله امکانسنجی که از قبل تهیه می‌شود ، دومین ورودی SSADM راتشکیل می‌دهد خروجی‌های SSADM را نیز ، مشخصات برنامه ها، پایگاه داده ها جهت برنامه پیاده سازی سیستم راهنمای کاربران و راهنمای عملیات تشکیل می‌دهند.

مراحل SSDAM به گونه ای تدوین شده اند که هر مرحله دارای هدفی کاملاٌ روشن و محدوده ای معین است و شامل مجموعه‌ای مشخص از خروجی‌ها است. مراحل SSADM :

مرحله یک : « تحلیل» مرحله1 اصول مرجع و گزارش امکانسنجی را به صورت اختیاری مورد استفاده قرارداده و در نهایت مدل منطقی سیستم موجود را ایجاد می‌نماید.

این مرحله با بررسیهای مقدماتی پیرامون سیستم جاری شروع می‌شود و نتایج آن، درایجاد نمودارهای جریان داده و مدل موجودیت به کار گرفته می‌شود در طی ساخت مدل ودر خلال بررسی‌های مقدماتی مشکلات سیستم موجود و نیازمندیهای سیستم مطلوب مشخص خواهد شد. مرحله 2: « مشخصات نیازمندیها »

این مرحله به 3 بخش تقسیم می‌شود در بخش اول مدلهای وضعیت موجود را به عنوان ورودی گرفته و قبل از ایجاد مدلهای سیستم مطلوب به بهینه‌سازی مطلوب آنها می‌پردازد. مدلهای مطلوب نتیجه حل مشکلات به دست آمده و نمایش نیازمندیهای سیستم جدید می‌باشند. نمودارهای منطقی سیستم مطلوب ( نمودارهایی ازآنچه که سیستم انجام می‌دهد در مقابل نمودارهای فیزیکی که نحوه انجام کارها را نشان می‌دهند ) از روی نمودارهای منطقی سیستم موجود و مدل موجودیت مطلوب ازمدل موجودیت جاری به دست می‌آیند. بخش دوم به مستند سازی تفصیلی مدلها می‌پردازد. شرح موجودیتها و ورودی / خروجی های هر کارکرد به صورت فهرستی از ویژگیها مستند می‌شوند. در بخش سوم ، دیدگاه تفصیلی نسبت به سیستم را ارائه می‌دهد ، این دیدگاه علاوه بر دیدگاه ایستا از سیستم که توسط نمودارهای جریان دادها (DFD ) ها و مدل موجودیتها ) EM ) ها به دست می‌آید، تاثیر کارکردها را در طی زمان به نمایش می‌گذارد این دیدگاه پویا بوده و درک اولیه ای از وظایف ایجاد شده در سیستم جدید را به دست می‌دهد.

هدف مرحله 2 ایجاد مجموعه‌ای از مستندات روشن ، دقیق ، خالی از تعارض و کامل می باشد که تعیین کننده سیستم مطلوب بوده وبه خوبی توسط کاربر قابل درک می باشد . مرحله 3 انتخاب گزینه مطلوب :

این مرحله با اخذ مشخصات نیازمندیها اقدام به تبدیل آن به نیازمندیهای فیزیکی می نماید . در طی این مرحله ، DFD منطقی مطلوب به DFD فیزیکی مطلوب تبدیل می شود . براساس نمودارهای منطقی (آنچه سیستم جدید نیاز دارد) نمودارهای فیزیکی (چگونگی تامین این نیازها ) مدلسازی می شوند. هدف این مرحله، انتخاب روش پیاده‌سازی فیزیکی جهت توسعه آتی سیستم است .انتخاب گزینه سیستم از فهرستی کوتاه از میان گزینه‌های مورد نظر توسط کاربرد و با کمک سیستم پروژه صورت می گیرد.مرحله 4 طراحی منطقی داده‌ها :

مرحله 4 شرح ورودیها و خروجیها را برای ایجاد ساختار داده‌ها در سومین شکل هنجاری آن به کار می‌گیرد براساس این ساختار مدل موجودیت و شرح آنها تهیه شده ، سپس با مدلی که قبلا در مرحله 2 ایجاد شده بود ، مقایسه می‌گردد . اختلاف بین این دو دسته ، براساس نیازمندیهای سیستم ونیز نظریات کاربر رفع شده ودر نهایت مجموعه ای از شرح موجودیتها و مدل منطقی آنها جهت استفاده در مراحل « 5 » و « 6 » آماده می‌گردند.

هدف مرحله4 این است که اطمینان حاصل گردد ساختار داده ها و روابط میان آنها کاملا تشریح و درک شده‌اند . در این مرحله شرح وموجودیتها و مدل آنها به صورت پائین به بالا ایجاد می‌گردند.

این در حالی است که در طی مرحله 2 آنها به صورت بالا به پائین به وجود آمده بودند . نتیجه این رویکرد ما را مطمئن می سازد که مدل موجودیت و شرح آنها ، با کیفیتی عالی تهیه شده و در اختیار مراحل 5و 6 قرار می‌گیرد .مرحله 5 : طراحی منطقی پردازشها :

اولین وظیفه در این مرحله ، فهرست کردن کارکردها از روی DFD فیزیکی مطلوب می باشد . کارکردها براساس نوع پردازش آنها و نیز مدت زمان پردازش و اقتضائات دسترسی به داده‌ها فهرست می‌شوند . هرپردازش شامل یک یا چند کارکرد متعلق به DFD می‌باشد . برای هر پردازش منطقی ، شرح پردازش که شامل عملیات ضروری جهت اجرای آن می‌باشد ، تهیه می‌گردد . این شرح منطقی پردازش به عنوان خروجی مرحله 5 قلمداد می‌شود .

هدف مرحله 5 دسته بندی کارکردها در داخل پردازش‌های منطقی ، بر اساس نیازمندیهای پردازشی و تشریح تفصیلی این پردازشها می‌باشد. مرحله 6 : طراحی فیزیکی :

در این مرحله مدل موجودیت منطقی و شرح آنها با به کارگیری رویه‌های که منعکس کننده سخت افزارها و نرم‌افزارهایی که مورد نظر سیستم می باشند ، به مشخصات پرونده ها یا پایگاه دادها تبدیل می‌گردند. سپس مشخصات پروندها یا پایگاه داده‌ها با به کارگیری مجموعه‌ای از رویه‌ها به همراه شرح منطقی پردازش به مشخصات برنامه تبدیل می‌گردند .

قبل از نهایی کردن مشخصات پرونده‌ها ، پایگاه داده‌ها و برنامه ، بهینه سازی و تنظیم مشخصات ، صورت می‌گیرد . در اینجا مشخصات سیستم کامل شده و مرحله 6 با تهیه برنامه پیاده‌سازی، شامل برنامه‌نویسی استقرار سیستم جدید به جای قدیم ، راهنمای عملیات و راهنمای کاربران به پایان می‌رسد
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo