تجزیه و تحلیل سیستم

جمعه 2 مهر‌ماه سال 1389 ساعت 08:39 ب.ظ
فصل یکم: سیستم و نگرش سیستمی 1
مقدمه 7
سیستم چیست؟ 7
نمونه‌هایی از سیستم 8
ترکیب سیستم 8
اجزای سیستم 9
دورنداد‌ها(داده‌ها) 9
فرایند تبدیل 10
برونداد‌‌ها(ستاده‌ها) 11
باز‌خور 11
محیط سیستم 12
طبقه بندی سیستمها 13
سیستمهای اصلی و فرعی 13
سیستمهای بازو بسته 14
ویژگیهای سیستمهای باز 15
کمیت و جامعیت وجودی 15
سلسله مراتب 16
همبستگی بین اجزاء 18
تناسب بین اجزاء 18
گردش دایره وار 18
خاصیت تولید مثل 19
همپایانی 19
گرایش به فنا 20
گرایش به تکامل 20
گرایش به تعادل یا خود نگه داری پویا 21
نظریه عمومی سیستمها و نگرش سیستمی 22
خلاصه 25
آزمون 27
یادداشتها 29
فصل دوم: تجزیه و تحلیل سیستم چیست و تحلیل گر سیستم کیست؟ 31
هدفهای کلی 35
هدفهای رفتاری 35
تعریف تجزیه و تحلیل سیستم 37
ارتباط مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم 39
وظایف واحد تجزیه و تحلیل سیستم‌ها 44
فواید تجزیه و تحلیل سیستمها 45
تحلیل گر سیستم کیست؟ 46
سیکل یا چرخه تجزیه و تحلیل 50
خلاصه 51
آزمون 53
یادداشتها 54
فصل سوم: فرایند تجزیه و تحلیل سیستمها 57
هدفهای کلی 63
هدفهای رفتاری 63
مقدمه 65
مراحل تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها 66
مرحله یکم: شناخت مشکل و تبیین آن 66
مرحله دوم: ایجاد فرضیه 67
مرحله سوم: گرد آوری اطلاعات 68
لزوم به کار‌گیری ترکیبی از روشها 75
مرحله چهارم- طبقه بندی اطلاعات 76
جدول 77
نمودار
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo